pondělí 8. ledna 2018

Kdo vládne astrologickému znamení Vah? Eris, srdce a stradivárky.


Astrolog Antonín Baudyš nedávno (4.1.2018) zveřejnil na facebooku informaci, že dle jeho názoru je novým vládcem znamení Vah planeta Eris. (Oproti tradičnímu vládci Venuši, jež má vládnout znamení Vah a Býka).

V rámci bádání a prověřování hypotéz jsem přizval kolegu Štěpána Tušjaka, abychom tuto možnost prozkoumali skze konstelace a dozvěděli se, jak se to nyní s vládcovstvím znamení Vah má a zda na této úrovni dochází k nějakému vývoji - či případnému střídání vládců.

Body, které umisťujeme do první konstelace a z jejichž perspektivy se díváme na situaci:
 • znamení Vah, jak je tradičně chápáno
 • starý vládce znamení Vah
 • nový vládce znamení Vah
 • Země
 • proč (a jestli) dochází k výměně vládců
 • celkový Vývoj na Zemi a veškeré změny s tím spojené
Body, které umisťujeme do druhé konstelace:
 • Eris v astrologii
 • Eris jakožto archetyp působící uvnitř jedince na psychické úrovni
 • Astrologie (v tradičním západním smyslu)
 • Váhy (archetypální energie astrologické znamení)
 • Beran (archetypální energie astrologické znamení)
Nyní se vás pokusím seznámit s vhledem vycházejících z obou konstelací.

pondělí 11. prosince 2017

Moc a vývoj ve věku Býka, Berana, Ryb a Vodnáře

Postavili jsme menší konstelaci na stručnou charakteristiku jednotlivých etap Platónského roku.  Pokusíme se v jednoduchosti vystihnout amosféru těchto věků (eonů). Jednotlivé etapy se prostupují a prolínají, nejsou mezi nimi jasné předěly (prostupují se jako přes sebe položené litosferické desky). Jeden eon by měl trvat 2150 let. Všechny etapy můžeme zároveň vnímat jako paralelní vrstvy stále působící v naší psychice.


Věk Býka


Hlavním zájmem je zde zemědělství a úroda, případně starost o domestikovaná zvířata. Lidé žijí ve skupinách, kde moc je distribuována relativně rovnoměrně. Nejsou zde ještě tolik patrné majetkové (sociální) rozdíly. Jednotlivec není tak důležitý jako kmen, skupina, jíž se jednotlivec celkem ochotně přizpůsobuje (aniž by to vnímal jako újmu - hlavně, že je dost ve společné sýpce). Nelze sice říci, že by většina lidstva v této době žila kdovíjak šťastně a bezstarostně - na druhou stranu: přežít se prostě nějak dalo. Většina lidstva, která neměla bojovou náturu, si mohla jakž takž "hospodařit" v rámci své komunity.

Ke konci tohoto období lidé tuší změnu k horšímu, atmosféra houstne směrem k boji. Příchází destabilizace, chaos. Krajem se valí nové hordy, národy se stěhují, sílí nejistota. Ukazuje se, že usazené "míruplné komunity" nepřežijí. Rodí se poptávka po silných vůdcích (alfasamcích), kteří převezmou vedení nad jednotlivými kmeny. Velké kmeny (masy nerozlišeného obyvatelstva) se nyní silně diferencují (odštěpují, zabarvují, rozpadají na menší klany). Schopnosti náčelníka nyní rozhodují o přežití celého kmene.

Templářský příběh


"Čoveče, Vojto, já když vidím ty fráterníky, mě se cuká kudla v kapse," říká mi kamarád (kterému nyní budu říkat Jan) toho večera před svou konstelací.

Druhý den si na lísteček se zadáním pro svou konstelaci napíše. "Já a templáři".

Poodkrýváme příběh toho, co se kdysi stalo.

V konstelaci se před námi objevují tyto prvky - svědkové to kdysi dávné události: Templáři, Děti, Panna, Pes, Zázemí, Hrad, Oheň a Rubikon.

V bodě templářů se tyčí mocná autorita. Svou sílu vyzařuje do prostoru. Mezi Janem a templáři se vznáší mocné pouto. Jan se vrhá k nohám templářů. V rukou svírá meč, který položí před sebe, hlavu pokládá na zem v tichém dojetí, jakoby se skláněl před Mistrem.

"Náš slib stále platí, nezapomeň. Jsi nám povinován poslušností. Stále, i v tomto životě, svíráš náš meč. Do řádu jsi vstoupil dobrovolně a složil jsi přísahu věrnosti. Vzdal ses svobodné vůle ve prospěch regulí řádu."

Z rohu místnosti se začne ozývat nářek. Děti, zahalené šátkem, zoufale pláčí.


úterý 27. června 2017

O třešničce na dortu


Že lze v konstelačním procesu užít nejen archetypů (astrologické konstelace) nebo blízkých lidí (rodinné konstelace), ale i kvalit a symbolů jako "plech", "železo", "pampeliška" nebo "třešnička", bych rád ilustroval v tomto textu.

Na minulém Astro Selfconnection jsme zkoušeli tento experiment: umístit do konstelačního pole bod nazvaný "třešnička na dortu, ať je to co je to". Nevěděli jsme dopředu, co to bude. Bude třešnička korespondovat s prvky horoskopu jako je bod štěstí, Venuše, Jupiter...? Kdepak, ukázalo se něco jiného...

úterý 9. května 2017

Karel IV. a jeho ženy

Tento text je stručným přepisem několika konstelací z roku 2016, které mapovaly osobní život Karla IV. a jeho příbuzných. Snažili jsme se především vnímat jejich osobní vztahy.čtvrtek 20. dubna 2017

Soli-lunární fáze

Symbolický a psychologický výklad osmi fází soli-lunárního cyklu v nativitěJak tento text prakticky využít? Otevřu si v nějakém programu svůj horoskop. Podívám se v jaké úhlové vzdálenosti od sebe se nachází mé Slunce a Luna a podle toho zjistím, v jaké fázi jsem se narodil. (Například moje Slunce se nachází na 14 stupních Lva, kdežto moje Luna na 21 stupních Blíženců. Vzdálenost mezi nimi je 307 stupňů - což podle obrázku odpovídá Poslední čtvrti. Následující téma by se mě nějak mělo týkat.)

pondělí 10. dubna 2017

Vertex / Antivertex

Konstelace na body VERTEX - ANTIVERTEX v horoskopu (9.4.2015).Vertex se chová jako čumáček delfína (nebo předek lodi nebo vznášedla). Přes tento bod instinktivně vyhodnocujeme, kterou pravděpodobnostní vlnu v oceánu možností chceme následovat. Pokud je průchozí, radostně se noříme do prožívání života a posouváme se vpřed. Antivertex se chová naopak jako delfíní ocas (nebo záď lodi nebo výfuk vznášedla) a má povahu dokončování věcí, jimž vtiskujeme svůj osobní charakter; vtiskáváme se tudy "do hmoty" a něco za námi zůstává. Máme tu chuť věci dokončovat a vidět je hotové. Celá osa má tedy prožitkový charakter - trávíme jím svět, svět prochází námi - a současně my tudy procházíme světem a svět tráví nás. V optimální variantě sedíme na delfínovi a on se zanořuje a vynořuje, prožívá a zanechává své unikátní otisky.

Neintegrované aspekty planet (konjunkce, opozice) jakoby průchod - dýchací otvor Vertexu - blokují, uzavírají, což můžeme prožívat jako pocit stagnace a nesvobody. Blokovaný Antivertex se může projevovat jako nedokončování, nedotahování věcí - kterých třeba máme rozdělaných mraky, ale nic pořádně a do konce. / Tytéž integrované planety se pak naopak chovají jako plachta, motor, kormidlo nebo posádka lodi - jedou s ní. /

Otázka zní, jsme pouhými pozorovateli - anebo si užíváme jízdu v oceánu možností, zatímco kolem nás stříká pěna?čtvrtek 2. února 2017

Bílá Luna (Selené)

Demaskování duchovní moci


Konstelaci na téma Bílá Luna jsem se rozhodl ztvárnit jednoduchou vizualizací. (Bílá Luna / Seléné je specifický astrologický archetyp, nejedná se o Lunu / Měsíc, který vidíme na nočním nebi).
čtvrtek 19. ledna 2017

Drak, Kohout a Baba Jaga

V návazanosti na článek o Babě Jaze jsem zaznamenal reakce ve smyslu, že Baba Jaga (Čarodějnice) přeci nemůže být bez své mužské polarity a že by jí měl být cosi jako "mužský drak". Opravdu mi tato možnost připadala zajímavá a lákavá. (Dávalo by to smysl. Vždyť jinak nemá muž této energií čím v sobě čelit nebo vyjít vstříc.) Nedalo mi to a s kolegyní Michaelou Freyovou jsme se na toto téma konstelačně (bez kudrlinek, jak máme ve zvyku) podívali. Nuže, zde je výsledek.